Phòng họp tại Kotte

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Phòng họp tại Kotte

Level 2, No 192/10


Phòng Họp
Phòng họp tại Kotte

2nd Floor


Phòng Họp
Phòng họp tại Kotte

Level 12, Parkland Building


Phòng Họp
Phòng họp tại Kotte

3rd & 4th Floor


Phòng Họp

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kotte.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280