Phòng họp tại Halifax

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Phòng họp tại Halifax

Fearnley Mill


Phòng họp
Phòng họp tại Halifax

1st floor East Suite Waterfront


Phòng họp
Phòng họp tại Halifax

No 2 Wellington Place


Phòng họp
Phòng họp tại Halifax

Ground, First and Second


Phòng họp
Nhu cầu cao
Phòng họp tại Halifax

7 Park Row


Phòng họp
Phòng họp tại Halifax

Pinnacle


Phòng họp
Phòng họp tại Halifax

Unit G37b


Phòng họp
Phòng họp tại Halifax

Ground and first floor


Phòng họp

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Halifax.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280