Trung tâm không gian văn phòng tại Buenos Aires

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Buenos Aires

American Express Building


Văn Phòng từ $ 13,60 - $ 18,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Buenos Aires

7th floor, Laminar Plaza


Văn Phòng từ $ 15,10 - $ 20,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Buenos Aires

240 Ing. Buttystreet


Văn Phòng từ $ 15,10 - $ 20,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Buenos Aires

Colonos Sur Building


Văn Phòng từ $ 16,70 - $ 22,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Buenos Aires

Libertador Avenue 101


Văn Phòng từ $ 13,60 - $ 18,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Buenos Aires

Libertador Avenue 2442


Văn Phòng từ $ 9,90 - $ 13,70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Buenos Aires.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280