Trung tâm không gian văn phòng tại Canberra

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Canberra

Level 8, 121 Marcus Clarke St.


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Canberra

15 Moore Street


Văn Phòng từ $14.00 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Canberra

Unit 1-4


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Canberra

35 Terminal Avenue


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Canberra.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280