Trung tâm không gian văn phòng tại Melbourne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 39


Văn Phòng từ $24.10 - $30.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 19


Văn Phòng từ $24.10 - $33.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Ground Floor


Văn Phòng từ $17.00 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 32


Văn Phòng từ $24.10 - $33.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 10


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 1 & 2


Văn Phòng từ $27.90 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 31 & 50


Văn Phòng từ $24.10 - $33.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 8


Văn Phòng từ $24.10 - $33.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Rialto, West Podium


Văn Phòng từ $32.60 - $44.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 27, Rialto South Tower


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 21


Văn Phòng từ $24.10 - $30.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

23rd Floor, HWT Tower


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Two Melbourne Quarter


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

One Melbourne Quarter


Văn Phòng từ $25.10 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 2, The Lantern


Văn Phòng từ $27.90 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 14


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 5


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 1


Văn Phòng từ $25.90 - $35.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 19 & 20


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Tok Corporate Centre, Level 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Ground Floor


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Ground Floor


Văn Phòng từ $19.70 - $24.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

1st Floor


Văn Phòng từ $19.70 - $24.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 2


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

1st Floor


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Melbourne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280