Trung tâm không gian văn phòng tại Kew

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Ground Floor


Văn Phòng từ $15.80 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Ground Floor


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 1


Văn Phòng từ $28.80 - $39.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Tok Corporate Centre, Level 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 19 & 20


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 8


Văn Phòng từ $21.90 - $30.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 31 & 50


Văn Phòng từ $28.80 - $39.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 1 & 2


Văn Phòng từ $21.90 - $30.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 19


Văn Phòng từ $21.90 - $30.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

23rd Floor, HWT Tower


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 14


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 28


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 39


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 5


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 32


Văn Phòng từ $28.80 - $39.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Ground Floor


Văn Phòng từ $15.80 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Rialto, West Podium


Văn Phòng từ $28.80 - $39.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 27, Rialto South Tower


Văn Phòng từ $21.90 - $30.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 10


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 21


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 2


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

One Melbourne Quarter


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 2, The Lantern


Văn Phòng từ $28.80 - $39.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

1st Floor


Văn Phòng từ $15.80 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 1


Văn Phòng từ $15.80 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

1st Floor


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kew

Level 10, 14 Mason St.


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kew.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280