Trung tâm không gian văn phòng tại Sydney

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

135 King Street


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

20 Martin Place


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

52 Martin Place


Văn Phòng từ $27.70 - $38.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

60 Martin Place


Văn Phòng từ $34.40 - $47.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

1 Market Street


Văn Phòng từ $18.60 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


Văn Phòng từ $20.20 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

2 Park Street


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Levels 20 & 21


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

680 George St


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Levels 5 & 6


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

111 Flinders Street


Văn Phòng từ $27.70 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

1 Pacific Highway


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

45 Evans Street


Văn Phòng từ $15.10 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 17, The Ark


Văn Phòng từ $20.60 - $28.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Crows Nest


Văn Phòng từ $14.00 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 1, Unit 7


Văn Phòng từ $14.00 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 8, Central Terrace Building


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 6, 10 Help Street


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

821 Pacific Highway


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 2, Kings Court


Văn Phòng từ $14.00 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

25 Restwell Street


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

30 Cowper Street


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 6 & 7


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

6-8 Parramatta Square


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 1


Văn Phòng từ $14.00 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 2, 215-219


Văn Phòng từ $12.80 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 3


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sydney.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280