Trung tâm không gian văn phòng tại Sydney

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 13


Văn Phòng từ $29.50 - $40.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 10


Văn Phòng từ $32.40 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 23


Văn Phòng từ $32.40 - $44.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

60 Martin Place


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


Văn Phòng từ $20.20 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 13 Citigroup


Văn Phòng từ $29.50 - $40.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 32


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Levels 20 & 21


Văn Phòng từ $29.50 - $40.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 45


Văn Phòng từ $29.50 - $40.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Levels 5 & 6


Văn Phòng từ $15.60 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Ground Floor


Văn Phòng từ $32.40 - $40.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

1 Pacific Highway


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

45 Evans Street


Văn Phòng từ $15.60 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 17, The Ark


Văn Phòng từ $18.60 - $25.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

246 Pacific Highway


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 1


Văn Phòng từ $9.00 - $12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 1, Unit 7


Văn Phòng từ $14.00 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 8, Central Terrace Building


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 6, 10 Help Street


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


Văn Phòng từ $18.60 - $25.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 2, Kings Court


Văn Phòng từ $14.00 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


Văn Phòng từ $16.20 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

25 Restwell Street


Văn Phòng từ $21.20 - $29.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Ground Floor, Suite 3


Văn Phòng từ $12.20 - $16.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 6 & 7


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 1


Văn Phòng từ $16.20 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 2, 215-219


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sydney

Level 3


Văn Phòng từ $21.20 - $29.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sydney.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280