Trung tâm không gian văn phòng tại Melbourne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

385 Bourke Street


Văn Phòng từ $25.00 - $31.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

430 Little Collins Street


Văn Phòng từ $17.70 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

367 Collins St


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

180 Lonsdale Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 1 & 2


Văn Phòng từ $30.50 - $41.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

120 Collins Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

90 Collins Street


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

555 Lonsdale Street


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

525 Collins Street


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Rialto, West Podium


Văn Phòng từ $35.60 - $49.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

567 Collins Street


Văn Phòng từ $25.00 - $31.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

23rd Floor, HWT Tower


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Two Melbourne Quarter


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

380 St Kilda Road


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

71 Gipps Street


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

11 Queens Road


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 1


Văn Phòng từ $22.20 - $30.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 19 & 20


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Tok Corporate Centre, Level 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

35 Cotham Road


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

737 Burwood Road


Văn Phòng từ $19.70 - $24.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

181 Bay Street


Văn Phòng từ $19.70 - $24.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 2


Văn Phòng từ $21.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

203 Blackburn Road


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Melbourne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280