Trung tâm không gian văn phòng tại Perth

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Perth

300 Murray Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Perth

44 St Georges Terrace


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Perth

221 St Georges Terrace


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Perth

100 Havelock Street


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Perth

355 Scarborough Beach Road


Văn Phòng từ $16.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Perth.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195