Trung tâm không gian văn phòng tại Vienna

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Fleischmarkt 1/6/12


Văn Phòng từ € 12,70 - € 17,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Graben 19


Văn Phòng từ € 11,50 - € 12,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Kohlmarkt 8-10


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Herrengasse 1-3


Văn Phòng từ € 13,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Kaerntner Ring 5-7


Văn Phòng từ € 11,50 - € 12,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Schottenring 16/2


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Schottenring 2-6


Văn Phòng từ € 12,70 - € 17,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Operngasse 17-21


Văn Phòng từ € 15,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Mariahilfer Strasse 36


Văn Phòng từ € 11,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Wiedner Gürtel 13


Văn Phòng từ € 9,20 - € 12,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Gertrude-Fröhlich-Sandner Straße 2-4


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Mariahilfer Strasse 123 / 3


Văn Phòng từ € 6,20 - € 7,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Ausstellungsstraße 50


Văn Phòng từ € 11,00 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Regus Westbahnhof


Văn Phòng từ € 9,90 - € 10,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Orbi Tower


Văn Phòng từ € 9,90 - € 10,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Millennium Tower


Văn Phòng từ € 11,50 - € 12,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Simmeringer Hauptstrasse 24


Văn Phòng từ € 5,70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

DC Tower Donau-City-Strasse 7


Văn Phòng từ € 13,80 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Leopold Ungar Platz 2


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Mooslackengasse 17


Văn Phòng từ € 4,30 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Wienerbergstraße 11/12A


Văn Phòng từ € 7,90 - € 10,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vienna

Office Park I


Văn Phòng từ € 9,20 - € 12,70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Vienna.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280