Trung tâm không gian văn phòng tại Minsk

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minsk

2nd floor


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Minsk.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280