Trung tâm không gian văn phòng tại Berchem

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Uitbreidingstraat 84


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Lange Lozanastraat 142


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Borsbeeksebrug 34


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Quellinstraat 49


Văn Phòng từ 6,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Pelikaanstraat 3 box 2020


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Nieuwdreef


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Noorderlaan 147


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Luxemburgstraat 20


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Stationsplein 7E


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Kardinaal Mercierplein 2


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Regus Brecht Ringlaan 17/A


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Atealaan 34


Văn Phòng từ 5,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Berchem.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195