Trung tâm không gian văn phòng tại Berchem

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Uitbreidingstraat 84


Văn Phòng từ € 6,20 - € 8,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Lange Lozanastraat 142


Văn Phòng từ € 4,40 - € 6,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Borsbeeksebrug 34


Văn Phòng từ € 11,20 - € 12,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Quellinstraat 49


Văn Phòng từ € 5,90 - € 8,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Pelikaanstraat 3 box 2020


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Luxemburgstraat 20


Văn Phòng từ € 4,30 - € 5,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Stationsplein 7E


Văn Phòng từ € 5,40 - € 6,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Kardinaal Mercierplein 2


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem

Atealaan 34


Văn Phòng từ € 3,80 - € 5,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Berchem.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280