Trung tâm không gian văn phòng tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Pastoor Cooremansstraat 3


Văn Phòng từ € 6,10 - € 8,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Gare Maritime


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Rue des Poissonniers 13


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Boulevard Industriel 9


Văn Phòng từ € 7,60 - € 10,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Avenue Fonsny 46 box 59


Văn Phòng từ € 9,00 - € 11,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Avenue du Boulevard 21


Văn Phòng từ € 12,10 - € 15,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


Văn Phòng từ € 11,30 - € 12,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Rue aux Laines 68-72


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Avenue Louise 65/11


Văn Phòng từ € 7,60 - € 10,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Rue Belliard 40


Văn Phòng từ € 11,80 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Rond Point Schuman / Schumanplein 11


Văn Phòng từ € 13,10 - € 18,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Avenue Louise / Louizalaan 480


Văn Phòng từ € 11,80 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Pegasuslaan 5


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

De Kleetlaan 4


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Auderghem Avenue


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Skyport Airport


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Groeneweg 17


Văn Phòng từ € 5,40 - € 7,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

3rd floor, Waterloo Office Park


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Kardinaal Mercierplein 2


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Boulevard de France 9


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Luxemburgstraat 20


Văn Phòng từ € 5,10 - € 7,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Martelarenplein, 20E


Văn Phòng từ € 9,00 - € 12,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem

Place de L'université 16


Văn Phòng từ € 6,60 - € 9,10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Berchem-Sainte-Agathe-Berchem.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280