Trung tâm không gian văn phòng tại Ieper

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

Ter Waarde 50


Văn Phòng từ € 4,60 - € 6,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

Groundfloor & 1st Floor


Văn Phòng từ € 4,00 - € 5,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

Dumolinlaan 1


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

101 Rue de l'Hopital Militaire


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

Immeuble le Leeds -253


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

Place de la gare


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

Le Neo 2 - batiment A


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ieper

3 Boulevard de Belfort


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ieper.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280