Trung tâm không gian văn phòng tại Mechelen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Kardinaal Mercierplein 2


Văn Phòng từ € 8,60 - € 11,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Brussels Airport


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

De Kleetlaan 4


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Pegasuslaan 5


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Uitbreidingstraat 84


Văn Phòng từ € 9,40 - € 12,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Borsbeeksebrug 34


Văn Phòng từ € 11,70 - € 12,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Lange Lozanastraat 142


Văn Phòng từ € 6,10 - € 8,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Avenue du Boulevard 21


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Rond Point Schuman / Schumanplein 11


Văn Phòng từ € 13,10 - € 18,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Luxemburgstraat 20


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Quellinstraat 49


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Pastoor Cooremansstraat 3


Văn Phòng từ € 6,10 - € 8,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Rue des Poissonniers 13


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Rue Belliard 40


Văn Phòng từ € 13,10 - € 18,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


Văn Phòng từ € 10,20 - € 11,20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Pelikaanstraat 3 box 2020


Văn Phòng từ € 7,00 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


Văn Phòng từ € 11,80 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Rue aux Laines 68-72


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Avenue Louise 65/11


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Martelarenplein, 20E


Văn Phòng từ € 9,90 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Avenue Fonsny 46 box 59


Văn Phòng từ € 9,00 - € 11,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Auderghem Avenue


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Avenue Louise / Louizalaan 480


Văn Phòng từ € 13,10 - € 18,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Boulevard Industriel 9


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Atealaan 34


Văn Phòng từ € 5,30 - € 7,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Noorderlaan 147


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Mechelen

Stationsplein 7E


Văn Phòng từ € 8,10 - € 10,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Mechelen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280