Trung tâm không gian văn phòng tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Place de L'université 16


Văn Phòng từ € 6,60 - € 9,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

3rd floor, Waterloo Office Park


Văn Phòng từ € 7,00 - € 9,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Boulevard de France 9


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Auderghem Avenue


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Avenue Louise / Louizalaan 480


Văn Phòng từ € 13,10 - € 18,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Rond Point Schuman / Schumanplein 11


Văn Phòng từ € 13,10 - € 18,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Avenue Louise 65/11


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Rue Belliard 40


Văn Phòng từ € 13,10 - € 18,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


Văn Phòng từ € 11,80 - € 16,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Rue aux Laines 68-72


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Martelarenplein, 20E


Văn Phòng từ € 9,90 - € 13,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


Văn Phòng từ € 10,20 - € 11,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Avenue Fonsny 46 box 59


Văn Phòng từ € 9,00 - € 11,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Boulevard Industriel 9


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Pegasuslaan 5


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Rue des Poissonniers 13


Văn Phòng từ € 10,50 - € 14,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

De Kleetlaan 4


Văn Phòng từ € 9,50 - € 13,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Avenue du Boulevard 21


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Brussels Airport


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


Văn Phòng từ € 7,10 - € 9,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Pastoor Cooremansstraat 3


Văn Phòng từ € 6,10 - € 8,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottignies Louvain-La-Neuve

Orion Business Park Building A


Văn Phòng từ € 10,30 - € 14,10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ottignies Louvain-La-Neuve.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280