Trung tâm không gian văn phòng tại Saint-Nikolas

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Stationsplein 7E


Văn Phòng từ € 8,10 - € 10,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Lange Lozanastraat 142


Văn Phòng từ € 6,10 - € 8,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Uitbreidingstraat 84


Văn Phòng từ € 9,40 - € 12,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Quellinstraat 49


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Pelikaanstraat 3 box 2020


Văn Phòng từ € 7,00 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Borsbeeksebrug 34


Văn Phòng từ € 11,70 - € 12,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Noorderlaan 147


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Kardinaal Mercierplein 2


Văn Phòng từ € 7,80 - € 10,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Groeneweg 17


Văn Phòng từ € 6,40 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Gaston Crommenlaan 4


Văn Phòng từ € 10,00 - € 13,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Nikolas

Gaston Crommenlaan 4


Văn Phòng từ € 8,20 - € 11,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Saint-Nikolas.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280