Trung tâm không gian văn phòng tại St Niklaas

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Stationsplein 7 E


Văn Phòng từ € 8,10 - € 10,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Lange Lozanastraat 142


Văn Phòng từ € 6,10 - € 8,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Uitbreidingstraat 84


Văn Phòng từ € 9,40 - € 12,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Quellinstraat 49


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Pelikaanstraat 3 box 2020


Văn Phòng từ € 7,00 - € 8,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Borsbeeksebrug 34


Văn Phòng từ € 11,70 - € 12,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Noorderlaan 147


Văn Phòng từ € 6,80 - € 9,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Kardinaal Mercierplein 2


Văn Phòng từ € 8,70 - € 11,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Groeneweg 17


Văn Phòng từ € 6,40 - € 8,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St Niklaas

Gaston Crommenlaan 4


Văn Phòng từ € 7,40 - € 10,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại St Niklaas.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280