Trung tâm không gian văn phòng tại Waterloo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

3rd floor, Waterloo Office Park


Văn Phòng từ 7,40 € - 10,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Boulevard de France 9


Văn Phòng từ 6,30 € - 8,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Auderghem Avenue


Văn Phòng từ 6,90 € - 9,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Avenue Louise / Louizalaan 480


Văn Phòng từ 11,80 € - 16,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Avenue Louise 65/11


Văn Phòng từ 9,10 € - 12,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Rue aux Laines 68-72


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Boulevard Industriel 9


Văn Phòng từ 7,00 € - 9,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


Văn Phòng từ 9,10 € - 12,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


Văn Phòng từ 11,80 € - 16,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Avenue Fonsny 46 box 59


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


Văn Phòng từ 11,80 € - 16,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Rue Belliard 40


Văn Phòng từ 13,70 € - 18,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Rond Point Schuman / Schumanplein 11


Văn Phòng từ 13,70 € - 18,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


Văn Phòng từ 9,10 € - 12,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Rue des Poissonniers 13


Văn Phòng từ 9,10 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Avenue du Boulevard 21


Văn Phòng từ 11,60 € - 14,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Place de L'université 16


Văn Phòng từ 7,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Gare Maritime


Văn Phòng từ 9,10 € - 12,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


Văn Phòng từ 7,20 € - 9,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Pegasuslaan 5


Văn Phòng từ 6,60 € - 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Pastoor Cooremansstraat 3


Văn Phòng từ 6,60 € - 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

De Kleetlaan 4


Văn Phòng từ 9,10 € - 12,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Da Vincilaan 9


Văn Phòng từ 9,10 € - 12,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Skyport Airport


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Waterloo

Martelarenplein, 20E


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,60 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Waterloo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280