Trung tâm không gian văn phòng tại Brasilia

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brasilia

SCS Quadra 09


Văn Phòng từ BRL 50,00 - BRL 68,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brasilia

SCN QD 4 BL. B Number 100


Văn Phòng từ BRL 42,00 - BRL 57,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brasilia

SCN QD 2 BL A Number 190 - 5° Floor


Văn Phòng từ BRL 36,00 - BRL 49,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brasilia

SBN Qd 01 Bl "F"


Văn Phòng từ BRL 42,00 - BRL 57,70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brasilia.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280