Trung tâm không gian văn phòng tại Rio de Janeiro

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Bolsa de Valores


Văn Phòng từ BRL 62,40 - BRL 85,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Edifício Galeria Sul America


Văn Phòng từ BRL 62,40 - BRL 78,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Passeio Corporate


Văn Phòng từ BRL 62,40 - BRL 85,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

38,Passeio Str.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

RB115 Building


Văn Phòng từ BRL 46,20 - BRL 63,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Ventura Tower


Văn Phòng từ BRL 75,10 - BRL 103,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Visconde de Inhauma


Văn Phòng từ BRL 62,40 - BRL 85,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Machete Building


Văn Phòng từ BRL 62,40 - BRL 85,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Presidente Vargas Avenue, 824


Văn Phòng từ BRL 43,90 - BRL 60,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

3131, Presidente Vargas Ave.


Văn Phòng từ BRL 39,70 - BRL 49,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Argentina Building


Văn Phòng từ BRL 75,50 - BRL 103,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 501


Văn Phòng từ BRL 52,00 - BRL 71,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Pasteur


Văn Phòng từ BRL 46,00 - BRL 63,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

116, Lauro Muller Str.


Văn Phòng từ BRL 66,40 - BRL 91,30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Lagoa Corporate


Văn Phòng từ BRL 64,80 - BRL 89,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

O2 Corporate & Offices


Văn Phòng từ BRL 52,00 - BRL 71,50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rio de Janeiro.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280