Trung tâm không gian văn phòng tại Rio de Janeiro

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Praça XV de novembro, 20


Văn Phòng từ BRL 56,20 - BRL 77,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Edifício Galeria Sul America


Văn Phòng từ BRL 62,50 - BRL 78,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Rio Branco Avenue, 115


Văn Phòng từ BRL 50,90 - BRL 69,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Rua do Passeio, 38


Văn Phòng từ BRL 56,20 - BRL 77,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

38,Passeio Str.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

14º andar - Torre Oeste


Văn Phòng từ BRL 62,50 - BRL 85,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Rua Visconde de Inhaúma, 83


Văn Phòng từ BRL 62,50 - BRL 85,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Rua do Russel, 804


Văn Phòng từ BRL 56,20 - BRL 77,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Av. Presidente Vargas 844/824


Văn Phòng từ BRL 35,80 - BRL 49,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

3131, Presidente Vargas Ave.


Văn Phòng từ BRL 36,00 - BRL 45,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Argentina Building


Văn Phòng từ BRL 75,50 - BRL 103,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 501


Văn Phòng từ BRL 47,40 - BRL 65,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Avenida Pasteur, 110


Văn Phòng từ BRL 52,00 - BRL 71,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

116, Lauro Muller Str.


Văn Phòng từ BRL 73,10 - BRL 100,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Rua Humaita, 275


Văn Phòng từ BRL 58,30 - BRL 80,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rio de Janeiro

Av. José Silva de Azevedo Neto 200


Văn Phòng từ BRL 49,40 - BRL 67,90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rio de Janeiro.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280