Trung tâm không gian văn phòng tại Sao Bernardo do Campo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

101, José Versolato Avenue


Văn Phòng từ BRL 32,90 - BRL 45,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Ground Floor, Mezzanine


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Av. das Nações Unidas 14171


Văn Phòng từ BRL 48,10 - BRL 66,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


Văn Phòng từ BRL 31,30 - BRL 43,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Vila Olimpia


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Edificio Birmann 11


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

4th Floor Edificio Continental Square


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Av. das Nações Unidas, 12551


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Nacoes Unidas Tower


Văn Phòng từ BRL 48,10 - BRL 60,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

New Century Building


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

10th Floor


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

51, Irma Gabriela Street


Văn Phòng từ BRL 54,20 - BRL 67,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Paulista Financial District


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Sao Paulo, Millennium


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Edifício E-Tower


Văn Phòng từ BRL 54,10 - BRL 74,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

JK Complex, Tower B


Văn Phòng từ BRL 54,10 - BRL 74,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Panamerica Park


Văn Phòng từ BRL 31,30 - BRL 43,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

3rd Floor, Seculum Building


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

2064, Paulista Avenue


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 52,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Capitao Antonio Rosa Street, 409


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

17th Floor, Eldorado Building


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Bernardo do Campo

Castelo Branco Office Park


Văn Phòng từ BRL 35,70 - BRL 49,10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sao Bernardo do Campo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280