Trung tâm không gian văn phòng tại Sao Paulo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

10th Floor


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Paulista Financial District


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Ground Floor, Mezzanine


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

2064, Paulista Avenue


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


Văn Phòng từ BRL 36,70 - BRL 45,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Capitao Antonio Rosa Street, 409


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Cidade Jardim, 400 - 7º e 20º andares


Văn Phòng từ BRL 36,70 - BRL 50,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


Văn Phòng từ BRL 36,70 - BRL 50,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

3rd Floor, Seculum Building


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

New Century Building


Văn Phòng từ BRL 41,90 - BRL 57,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


Văn Phòng từ BRL 51,00 - BRL 70,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

17th Floor, Eldorado Building


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Spaces Vila Olimpia


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

4th Floor Edificio Continental Square


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Sao Paulo, Millennium


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

JK Complex, Tower B


Văn Phòng từ BRL 54,10 - BRL 74,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Edifício E-Tower


Văn Phòng từ BRL 49,10 - BRL 67,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

51, Irma Gabriela Street


Văn Phòng từ BRL 78,20 - BRL 97,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


Văn Phòng từ BRL 49,10 - BRL 67,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. das Nações Unidas, 12995 - 10º andar.


Văn Phòng từ BRL 31,30 - BRL 43,10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. das Nações Unidas, 12551


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Nacoes Unidas Tower


Văn Phòng từ BRL 49,10 - BRL 61,30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


Văn Phòng từ BRL 54,10 - BRL 74,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 - 16º andar


Văn Phòng từ BRL 31,30 - BRL 43,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. das Nações Unidas 14171


Văn Phòng từ BRL 54,10 - BRL 74,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


Văn Phòng từ BRL 49,10 - BRL 67,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Edificio Birmann 11


Văn Phòng từ BRL 31,30 - BRL 43,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Panamerica Park


Văn Phòng từ BRL 31,30 - BRL 43,10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

101, José Versolato Avenue


Văn Phòng từ BRL 27,40 - BRL 37,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Dr. Marcos Penteado Ulhoa de Rodrigues Street, 939


Văn Phòng từ BRL 27,10 - BRL 37,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sao Paulo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280