Trung tâm không gian văn phòng tại Sao Paulo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Top Center Building


Văn Phòng từ BRL 46,10 - BRL 63,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Paulista 1079


Văn Phòng từ BRL 56,10 - BRL 77,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Ground Floor, Mezzanine


Văn Phòng từ BRL 46,10 - BRL 63,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


Văn Phòng từ BRL 46,10 - BRL 63,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Paulista, 2064


Văn Phòng từ BRL 58,90 - BRL 81,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


Văn Phòng từ BRL 48,50 - BRL 60,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Capitao Antonio Rosa Street, 409


Văn Phòng từ BRL 65,10 - BRL 89,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485


Văn Phòng từ BRL 49,30 - BRL 67,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Brig. Faria Lima, 3144


Văn Phòng từ BRL 48,60 - BRL 66,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

New Century Building


Văn Phòng từ BRL 48,60 - BRL 66,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


Văn Phòng từ BRL 41,50 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima 4221


Văn Phòng từ BRL 68,50 - BRL 94,20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455


Văn Phòng từ BRL 48,60 - BRL 66,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

17th Floor, Eldorado Building


Văn Phòng từ BRL 56,70 - BRL 77,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Rua Gomes de Carvalho, 911


Văn Phòng từ BRL 60,80 - BRL 83,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Rua Olimpiadas # 205 Vila Olimpia


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 57,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Sao Paulo, Millennium


Văn Phòng từ BRL 47,70 - BRL 65,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 Torre B


Văn Phòng từ BRL 52,30 - BRL 71,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Rua Funchal, 418


Văn Phòng từ BRL 52,30 - BRL 71,90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Rua Irmã Gabriela, 51


Văn Phòng từ BRL 51,50 - BRL 64,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Magalhães de Castro, 4800


Văn Phòng từ BRL 37,30 - BRL 51,30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. das Nações Unidas, 12551


Văn Phòng từ BRL 34,70 - BRL 47,70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Das Nações Unidas, 12495


Văn Phòng từ BRL 41,40 - BRL 51,80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296


Văn Phòng từ BRL 43,30 - BRL 59,50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. das Nações Unidas 14171


Văn Phòng từ BRL 34,50 - BRL 47,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105


Văn Phòng từ BRL 40,00 - BRL 55,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Edificio Birmann 11


Văn Phòng từ BRL 34,50 - BRL 47,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Guido Caloi, 1000


Văn Phòng từ BRL 25,70 - BRL 35,40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

101, José Versolato Avenue


Văn Phòng từ BRL 34,60 - BRL 47,50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sao Paulo

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939


Văn Phòng từ BRL 29,60 - BRL 40,60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sao Paulo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280