Trung tâm không gian văn phòng tại Calgary

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

421 7th Avenue S.W.


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

888 3rd Street, South West


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

330 5th Avenue SW


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

639 5 Ave SW


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

500 4th Avenue SW


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

144-4 Avenue SW


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

909 17th Avenue SW


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

1816 Crowchild Trail NW


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

5940 Macleod Trail SW


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

4838 Richard Road SW


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

160 Quarry Park Boulevard SE


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Calgary

600 Crowfoot Crescent N.W.


Văn Phòng từ $14.30 - $19.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Calgary.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280