Trung tâm không gian văn phòng tại Langley

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

8661 201st Street


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

15300 Croydon Drive


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

22420 Dewdney Trunk Road


Văn Phòng từ $12.00 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

7404 King George Blvd.


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

9850 King George Blvd


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

220 Brew Street


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

4720 Kingsway


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

2025 Willingdon Avenue


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

4170 Still Creek Drive


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

5811 Cooney Road


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

565 Great Northern Way


Văn Phòng từ $27.80 - $34.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

525 West 8th Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

151 West Hastings St


Văn Phòng từ $30.60 - $42.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

400 W Georgia St


Văn Phòng từ $38.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

1090 Homer Street


Văn Phòng từ $20.70 - $28.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

701 West Georgia Street


Văn Phòng từ $20.70 - $28.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

885 West Georgia Street


Văn Phòng từ $27.80 - $38.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

1021 West Hastings Street


Văn Phòng từ $20.70 - $28.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

666 Burrard Street


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

777 Hornby Street


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

1066 West Hastings Street


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

1500 West Georgia


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Langley

2219 Rimland Drive


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Langley.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280