Trung tâm không gian văn phòng tại Port Moody

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

220 Brew Street


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

2025 Willingdon Avenue


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

4170 Still Creek Drive


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

4720 Kingsway


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

565 Great Northern Way


Văn Phòng từ $23.50 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

7404 King George Blvd.


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

151 West Hastings St


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

999 Canada Place


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

400 W Georgia St


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

1021 West Hastings Street


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

701 West Georgia Street


Văn Phòng từ $21.20 - $29.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

666 Burrard Street


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

885 West Georgia Street


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

1066 West Hastings Street


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

777 Hornby Street


Văn Phòng từ $21.20 - $29.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

1090 Homer Street


Văn Phòng từ $21.20 - $29.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

939 Granville St


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

1500 West Georgia


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

8661 201st Street


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

22420 Dewdney Trunk Road


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

5811 Cooney Road


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Port Moody

15300 Croydon Drive


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Port Moody.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280