Trung tâm không gian văn phòng tại Surrey

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

7404 King George Blvd.


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

220 Brew Street


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

4720 Kingsway


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

8661 201st Street


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

2025 Willingdon Avenue


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

4170 Still Creek Drive


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

15300 Croydon Drive


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

22420 Dewdney Trunk Road


Văn Phòng từ $10.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

565 Great Northern Way


Văn Phòng từ $23.50 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

5811 Cooney Road


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

151 West Hastings St


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

400 W Georgia St


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

1090 Homer Street


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

999 Canada Place


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

701 West Georgia Street


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

885 West Georgia Street


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

939 Granville St


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

1021 West Hastings Street


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

666 Burrard Street


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

777 Hornby Street


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

1066 West Hastings Street


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Surrey

1500 West Georgia


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Surrey.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280