Trung tâm không gian văn phòng tại Vancouver

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

777 Hornby Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

885 West Georgia Street


Văn Phòng từ $26.10 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

701 West Georgia Street


Văn Phòng từ $21.20 - $29.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

666 Burrard Street


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

939 Granville St


Văn Phòng từ $26.10 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

400 W Georgia St


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1021 West Hastings Street


Văn Phòng từ $26.10 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1066 West Hastings Street


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1090 Homer Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

999 Canada Place


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

151 West Hastings St


Văn Phòng từ $21.20 - $29.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

1500 West Georgia


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

565 Great Northern Way


Văn Phòng từ $26.10 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4170 Still Creek Drive


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

2025 Willingdon Avenue


Văn Phòng từ $19.60 - $26.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

4720 Kingsway


Văn Phòng từ $19.60 - $26.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

5811 Cooney Road


Văn Phòng từ $14.80 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

220 Brew Street


Văn Phòng từ $19.60 - $26.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

7404 King George Blvd.


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

15300 Croydon Drive


Văn Phòng từ $14.80 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

8661 201st Street


Văn Phòng từ $14.80 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Vancouver

22420 Dewdney Trunk Road


Văn Phòng từ $9.90 - $13.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Vancouver.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280