Trung tâm không gian văn phòng tại Burlington

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

4145 North Service Road


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

21 King Street West


Văn Phòng từ $8.20 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

1155 North Service Road West


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

2010 Winston Park Drive


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

2233 Argentia Road


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

7111 Syntex Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

90 Burnhamthorpe Road West


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

2 Robert Speck Parkway


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

4 Robert Speck Parkway


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

2 County Court Blvd.


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Burlington

2425 Matheson Boulevard East


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Burlington.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280