Trung tâm không gian văn phòng tại Ottawa

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottawa

116 Albert Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottawa

135 Laurier Avenue West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottawa

1 Rideau Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottawa

208 Booth Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottawa

15 Rue Jos Montferrand


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ottawa

343 Preston Street


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ottawa.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195