Trung tâm không gian văn phòng tại Scarborough

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

10 Milner Business Court


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

3660 Midland Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

251 Consumers Road


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

895 Don Mills Road


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

7030 Woodbine Avenue


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

3601 Highway 7


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

1315 Pickering Parkway


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

675 Cochrane Drive


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

15 Allstate Parkway


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

4711 Yonge Street


Văn Phòng từ $20.40 - $28.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

5200 Yonge Street


Văn Phòng từ $20.40 - $28.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

5700 Yonge Street


Văn Phòng từ $18.40 - $25.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

3080 Yonge Street


Văn Phòng từ $18.40 - $25.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

9225 Leslie Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

Commercial Building


Văn Phòng từ $18.40 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

2 St. Clair Avenue West


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

2 Bloor Street West


Văn Phòng từ $20.40 - $28.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

1235 Bay Street


Văn Phòng từ $20.40 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

99 Yorkville Avenue


Văn Phòng từ $27.60 - $34.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

111 Queen Street East


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

1 Dundas Street West


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

229 Yonge Street


Văn Phòng từ $23.50 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

36 Toronto Street


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

151 Yonge Street


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

36 King Street East


Văn Phòng từ $20.00 - $25.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

401 Bay Street


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

439 University Avenue


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

100 King Street West


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

TD Canada Trust Tower


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

130 King Street West


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

180 John Street


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

88 Queens Quay West


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

500 King Street West


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

460 Front St West


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

60 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

80 Atlantic Ave


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

11 Peel Avenue and 20 Gladstone Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

9131 Keele Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

3250 Bloor Street West


Văn Phòng từ $15.80 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

10 Four Seasons Place


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

5925 Airport Road


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

2425 Matheson Boulevard East


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

4 Robert Speck Parkway


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

2 Robert Speck Parkway


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Scarborough

90 Burnhamthorpe Road West


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Scarborough.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280