Trung tâm không gian văn phòng tại Toronto

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

401 Bay Street


Văn Phòng từ $18.20 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

229 Yonge Street


Văn Phòng từ $22.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

1 Dundas Street West


Văn Phòng từ $22.30 - $30.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

439 University Avenue


Văn Phòng từ $18.20 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

151 Yonge Street


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

130 King Street West


Văn Phòng từ $22.30 - $30.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

100 King Street West


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

36 Toronto Street


Văn Phòng từ $18.20 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

36 King Street East


Văn Phòng từ $18.20 - $22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

111 Queen Street East


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

180 John Street


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

200 Bay St


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

TD Canada Trust Tower


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

25 Ontario Street


Văn Phòng từ $22.30 - $30.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

500 King Street West


Văn Phòng từ $20.00 - $27.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

88 Queens Quay West


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

460 Front St West


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2 Bloor Street West


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

1235 Bay Street


Văn Phòng từ $18.40 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

99 Yorkville Avenue


Văn Phòng từ $26.00 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

60 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $22.30 - $30.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

80 Atlantic Ave


Văn Phòng từ $27.50 - $37.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

11 Peel Avenue and 20 Gladstone Avenue


Văn Phòng từ $20.00 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2 St. Clair Avenue West


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2 St. Clair Avenue West


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

Commercial Building


Văn Phòng từ $18.40 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

1655 Dupont Street


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

3080 Yonge Street


Văn Phòng từ $18.40 - $25.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

895 Don Mills Road


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

3250 Bloor Street West


Văn Phòng từ $15.80 - $19.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

4711 Yonge Street


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

5200 Yonge Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

251 Consumers Road


Văn Phòng từ $10.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

10 Four Seasons Place


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

5700 Yonge Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2425 Matheson Boulevard East


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

7030 Woodbine Avenue


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

5925 Airport Road


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

10 Milner Business Court


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

3660 Midland Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

4 Robert Speck Parkway


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2 Robert Speck Parkway


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

675 Cochrane Drive


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

90 Burnhamthorpe Road West


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

15 Allstate Parkway


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

9131 Keele Street


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

3601 Highway 7


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

9225 Leslie Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2 County Court Blvd.


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2010 Winston Park Drive


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

2233 Argentia Road


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

7111 Syntex Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

1315 Pickering Parkway


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Toronto

1155 North Service Road West


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Toronto.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280