Trung tâm không gian văn phòng tại Brossard

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

9160, Boul. Leduc


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

75 Queen St.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

500 Place d'Armes


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

1000 de La Gauchetiere Street West


Văn Phòng từ $19.60 - $26.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

1250 René Lévesque Boulevard West


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

1200 McGill College Avenue


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

2001 Blvd. Robert Bourassa


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

2000 McGill College Avenue


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

5455 De Gaspe Ave


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

1111 Dr.-Frederik-Philips Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

3055 Saint-Martin Ouest


Văn Phòng từ $13.60 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

2572 Daniel-Johnson Blvd


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Brossard

6500 TransCanada Service Rd


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Brossard.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280