Trung tâm không gian văn phòng tại Santiago

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Avenida Vitacura 2670, Piso 15


Văn Phòng từ $ 7.300,00 - $ 10.040,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

211 El Bosque Norte Ave.


Văn Phòng từ $ 9.940,00 - $ 13.670,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Avenida Vitacura 2939 Piso10


Văn Phòng từ $ 5.240,00 - $ 7.200,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

23rd & 24th Floors Edificio Isidora 3000


Văn Phòng từ $ 7.300,00 - $ 10.040,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Ave. El Golf 40


Văn Phòng từ $ 7.300,00 - $ 10.040,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Alcántara 200, Piso 6


Văn Phòng từ $ 5.240,00 - $ 7.200,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Ave. Apoquindo 4501


Văn Phòng từ $ 5.240,00 - $ 7.200,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Los Militares 4611


Văn Phòng từ $ 7.300,00 - $ 10.040,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Orinoco Street #90


Văn Phòng từ $ 7.300,00 - $ 10.040,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Edificio Torre del Parque Arauco II


Văn Phòng từ $ 6.570,00 - $ 9.040,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

9th Floor, Las Artes Building


Văn Phòng từ $ 6.570,00 - $ 9.040,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santiago

Ave. Presidente Riesco #5335


Văn Phòng từ $ 5.240,00 - $ 7.200,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Santiago.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280