Trung tâm không gian văn phòng tại Beijing

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

Level 15 NCI Tower


Văn Phòng từ CNY113.00 - CNY155.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

West, 5/F China Life Tower


Văn Phòng từ CNY128.00 - CNY176.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

5/F China Life Tower


Văn Phòng từ CNY108.00 - CNY148.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

4/F, Tower C, MinMetals Square


Văn Phòng từ CNY179.00 - CNY223.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

10/F IFC East Tower


Văn Phòng từ CNY210.00 - CNY289.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


Văn Phòng từ CNY287.00 - CNY395.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

12/F Financial Street Excel Centre


Văn Phòng từ CNY287.00 - CNY395.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

6/F, Tower 2, Prosper Center


Văn Phòng từ CNY113.00 - CNY155.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

Zhongyu Mansion


Văn Phòng từ CNY188.00 - CNY235.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

15F China Word Tower A


Văn Phòng từ CNY210.00 - CNY289.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

10/F, South Tower, Kerry Centre


Văn Phòng từ CNY179.00 - CNY246.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


Văn Phòng từ CNY210.00 - CNY289.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

7/F, China Merchant Building


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


Văn Phòng từ CNY113.00 - CNY155.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

5/F, Block A, Landgent Center


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

23/F, Taikang Financial Tower


Văn Phòng từ CNY179.00 - CNY246.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

17/F, Tower D1, DRC Diplomatic Office Building


Văn Phòng từ CNY188.00 - CNY258.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

Beijing Lufthansa Center C203


Văn Phòng từ CNY128.00 - CNY176.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

3/F, Tower A, Global Trade Centre


Văn Phòng từ CNY128.00 - CNY176.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

7/F Metropolis Tower


Văn Phòng từ CNY188.00 - CNY258.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

5/F, Tower C, Lei Shing Hong Plaza


Văn Phòng từ CNY188.00 - CNY258.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Beijing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280