Trung tâm không gian văn phòng tại Beijing

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

138 Wangfujing Street


Văn Phòng từ CNY115.00 - CNY158.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

12 A Jianguomenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY131.00 - CNY180.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

16 Chao Yang Men Wai Street


Văn Phòng từ CNY105.00 - CNY144.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

16 Chaoyangmenwai Street


Văn Phòng từ CNY85.00 - CNY117.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

3 North Chaoyangmen Avenue


Văn Phòng từ CNY131.00 - CNY164.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

8 Jianguomenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY162.00 - CNY223.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

9 Dongdaqiao Road


Văn Phòng từ CNY144.00 - CNY197.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

6 Wudinghou Street


Văn Phòng từ CNY183.00 - CNY252.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

1 Jianguomenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY198.00 - CNY272.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

1 Guanghua Road


Văn Phòng từ CNY198.00 - CNY272.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

1 Guang Hua Road


Văn Phòng từ CNY198.00 - CNY272.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

6 Chaoyangmenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY115.00 - CNY158.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

118 Jianguo Road


Văn Phòng từ CNY105.00 - CNY145.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

20 East Middle 3rd Ring Road


Văn Phòng từ CNY95.00 - CNY130.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

38 East Third Ring Road


Văn Phòng từ CNY162.00 - CNY223.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

6 North Workers’ Stadium Road


Văn Phòng từ CNY144.00 - CNY179.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

50 Liangmaqiao Road


Văn Phòng từ CNY144.00 - CNY197.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

36 North 3rd Ring East Road


Văn Phòng từ CNY183.00 - CNY252.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

19 Dongfang Dong Road


Văn Phòng từ CNY183.00 - CNY252.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

2 Dongsan Street


Văn Phòng từ CNY172.00 - CNY237.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

8 Wangjing Street


Văn Phòng từ CNY144.00 - CNY197.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Beijing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280