Trung tâm không gian văn phòng tại Beijing

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

138 Wangfujing Street


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

12 A Jianguomenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

16 Chao Yang Men Wai Street


Văn Phòng từ CNY100.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

3 North Chaoyangmen Avenue


Văn Phòng từ CNY70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

8 Jianguomenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

9 Dongdaqiao Road


Văn Phòng từ CNY130.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

6 Wudinghou Street


Văn Phòng từ CNY170.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

1 Jianguomenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY180.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

Vantone Centre #6 Chaoyangmenwai Avenue


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

1 Guanghua Road


Văn Phòng từ CNY160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

1 Guang Hua Road


Văn Phòng từ CNY180.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

20 East Middle 3rd Ring Road


Văn Phòng từ CNY110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

38 East Third Ring Road


Văn Phòng từ CNY150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

6 North Workers’ Stadium Road


Văn Phòng từ CNY120.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

50 Liangmaqiao Road


Văn Phòng từ CNY150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

36 North 3rd Ring East Road


Văn Phòng từ CNY130.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

19 Dongfang Dong Road


Văn Phòng từ CNY140.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

2 Dongsan Street


Văn Phòng từ CNY160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Beijing

8 Wangjing Street


Văn Phòng từ CNY110.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Beijing.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195