Trung tâm không gian văn phòng tại Guangzhou

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

33 Zhongshan 3rd Road


Văn Phòng từ CNY59.00 - CNY74.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

85 Huacheng Avenue


Văn Phòng từ CNY74.00 - CNY102.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

62 Jinsui Road


Văn Phòng từ CNY74.00 - CNY102.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

15 West Zhujiang Road


Văn Phòng từ CNY68.00 - CNY93.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

208 Tianhe Road


Văn Phòng từ CNY80.00 - CNY110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

208 Tianhe Road


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY113.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

161 Lin He Road West


Văn Phòng từ CNY68.00 - CNY93.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

25 Ronghe Road


Văn Phòng từ CNY36.00 - CNY49.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

46 Zumiao Road


Văn Phòng từ CNY34.00 - CNY46.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Guangzhou.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280