Trung tâm không gian văn phòng tại Guangzhou

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

14/F, Tower A, China International Centre


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY113.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

21 F, Pearl River Tower


Văn Phòng từ CNY82.00 - CNY113.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

13/F Teem Tower


Văn Phòng từ CNY82.00 - CNY113.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

27/F, Teem Tower


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY113.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

23/F Tower A Center Plaza


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY124.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

12/F, Tower A, Phase 1


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY124.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

17/F, Kingold Century Centre


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY124.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

20/F, West Tower, Fortune Plaza


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY124.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

17/F, Glory IFC


Văn Phòng từ CNY44.00 - CNY60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Guangzhou

15/F, Huahui Building


Văn Phòng từ CNY40.00 - CNY54.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Guangzhou.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280