Trung tâm không gian văn phòng tại Kunshan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

6/F, Kunshan ICC


Văn Phòng từ CNY37.00 - CNY50.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

11/F, Tower 2, Jinghope Plaza


Văn Phòng từ CNY66.00 - CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

10/F, Nison Plaza


Văn Phòng từ CNY55.00 - CNY76.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

5F,East Side, THE HUB Tower 3


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY137.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

11F, Tower B, Central Towers


Văn Phòng từ CNY77.00 - CNY106.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

43/F, Maxdo Centre


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY137.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

24/F, Cloud 9 International Plaza


Văn Phòng từ CNY98.00 - CNY135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

8/F, Longemont Yes Tower


Văn Phòng từ CNY84.00 - CNY105.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

8/F, 1111 Changshou Road


Văn Phòng từ CNY78.00 - CNY107.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

22/F, Centro


Văn Phòng từ CNY84.00 - CNY115.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

9/F, Eco City


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kunshan

Shanghai Centre, West Office Tower


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kunshan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280