Trung tâm không gian văn phòng tại Shanghai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

25 F, The Headquarters Building


Văn Phòng từ CNY137.00 - CNY188.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

51/F Raffles City


Văn Phòng từ CNY137.00 - CNY188.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

11 F,Carlton Building


Văn Phòng từ CNY102.00 - CNY140.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

26/F, Hong Kong Plaza


Văn Phòng từ CNY137.00 - CNY188.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

16/F, Henderson 688


Văn Phòng từ CNY137.00 - CNY171.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

3/F Silver Court Office Tower


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

18/F Shanghai Oriental Centre


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

15/F One Corporate Avenue


Văn Phòng từ CNY151.00 - CNY207.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


Văn Phòng từ CNY90.00 - CNY123.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

18/F Bund Centre


Văn Phòng từ CNY120.00 - CNY165.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


Văn Phòng từ CNY137.00 - CNY171.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

11/F, Garden Square


Văn Phòng từ CNY151.00 - CNY207.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


Văn Phòng từ CNY151.00 - CNY207.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


Văn Phòng từ CNY200.00 - CNY275.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


Văn Phòng từ CNY120.00 - CNY165.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


Văn Phòng từ CNY166.00 - CNY228.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

22/F, Centro


Văn Phòng từ CNY92.00 - CNY126.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

7/F, Oriental Financial Center


Văn Phòng từ CNY180.00 - CNY225.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

9/F, Eco City


Văn Phòng từ CNY151.00 - CNY207.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

29/F, Shanghai Tower


Văn Phòng từ CNY172.00 - CNY236.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

31/F Jin Mao Tower


Văn Phòng từ CNY180.00 - CNY248.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6 F, The 21st Century Building


Văn Phòng từ CNY116.00 - CNY159.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


Văn Phòng từ CNY103.00 - CNY142.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6/F, Century Metropolis


Văn Phòng từ CNY180.00 - CNY248.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


Văn Phòng từ CNY92.00 - CNY115.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


Văn Phòng từ CNY124.00 - CNY155.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


Văn Phòng từ CNY182.00 - CNY250.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


Văn Phòng từ CNY124.00 - CNY170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


Văn Phòng từ CNY146.00 - CNY201.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


Văn Phòng từ CNY124.00 - CNY170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


Văn Phòng từ CNY124.00 - CNY155.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


Văn Phòng từ CNY103.00 - CNY142.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

43/F, Maxdo Centre


Văn Phòng từ CNY103.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

2/F ShanghaiMart


Văn Phòng từ CNY103.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


Văn Phòng từ CNY115.00 - CNY158.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


Văn Phòng từ CNY102.00 - CNY127.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6/F, Office Tower C


Văn Phòng từ CNY102.00 - CNY140.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


Văn Phòng từ CNY146.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6/F, Zhenfeng Plaza


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shanghai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280