Trung tâm không gian văn phòng tại Shanghai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

25 F, The Headquarters Building


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

51/F Raffles City


Văn Phòng từ CNY167.00 - CNY230.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

11 F,Carlton Building


Văn Phòng từ CNY75.00 - CNY103.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

16/F, Henderson 688


Văn Phòng từ CNY167.00 - CNY209.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

26&27/F, Infinitus Tower


Văn Phòng từ CNY118.00 - CNY162.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

15/F One Corporate Avenue


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


Văn Phòng từ CNY75.00 - CNY103.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

18/F Bund Centre


Văn Phòng từ CNY107.00 - CNY147.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


Văn Phòng từ CNY107.00 - CNY134.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

11/F, Garden Square


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


Văn Phòng từ CNY107.00 - CNY147.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

22/F, Centro


Văn Phòng từ CNY84.00 - CNY115.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

9/F, Eco City


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

29/F, Shanghai Tower


Văn Phòng từ CNY162.00 - CNY223.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

31/F Jin Mao Tower


Văn Phòng từ CNY162.00 - CNY223.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6 F, The 21st Century Building


Văn Phòng từ CNY83.00 - CNY114.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


Văn Phòng từ CNY78.00 - CNY107.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6/F, Century Metropolis


Văn Phòng từ CNY129.00 - CNY177.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


Văn Phòng từ CNY67.00 - CNY93.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

B1/F, Shanghai Space Kaibin Centre


Văn Phòng từ CNY68.00 - CNY84.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


Văn Phòng từ CNY164.00 - CNY225.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


Văn Phòng từ CNY98.00 - CNY135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY117.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


Văn Phòng từ CNY77.00 - CNY106.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

43/F, Maxdo Centre


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY137.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


Văn Phòng từ CNY78.00 - CNY107.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


Văn Phòng từ CNY83.00 - CNY104.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6/F, Office Tower C


Văn Phòng từ CNY101.00 - CNY139.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY137.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

6,7/F, Zhenfeng Plaza


Văn Phòng từ CNY67.00 - CNY93.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shanghai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280