Trung tâm không gian văn phòng tại Shanghai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

268 Xizang Zhong Road


Văn Phòng từ CNY167.00 - CNY230.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

168 Middle Xizang Road


Văn Phòng từ CNY118.00 - CNY162.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

21 Huanghe Road


Văn Phòng từ CNY64.00 - CNY88.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

688 West Nanjing Road


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY166.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

222 Hubin Road


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

168 Hubin Road


Văn Phòng từ CNY118.00 - CNY162.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

222 Yan'an Road East


Văn Phòng từ CNY107.00 - CNY147.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

No. 569 South Xizang Road


Văn Phòng từ CNY75.00 - CNY103.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

968 West Beijing Road


Văn Phòng từ CNY118.00 - CNY162.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1266 West Nanjing Road


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1376 Nanjing Road West


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

999 Middle Huaihai Road


Văn Phòng từ CNY167.00 - CNY230.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1045 Middle Huihai Road


Văn Phòng từ CNY118.00 - CNY162.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

568 Hengfeng Road


Văn Phòng từ CNY77.00 - CNY106.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1788 Nanjing West Road


Văn Phòng từ CNY133.00 - CNY182.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

501 Middle Yincheng Road


Văn Phòng từ CNY155.00 - CNY213.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

88 Shi Ji Avenue


Văn Phòng từ CNY134.00 - CNY184.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

210 Century Avenue


Văn Phòng từ CNY96.00 - CNY132.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

688 Dalian Road


Văn Phòng từ CNY51.00 - CNY71.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1229 Century Avenue


Văn Phòng từ CNY134.00 - CNY184.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

3 Hongqiao Road


Văn Phòng từ CNY139.00 - CNY191.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

331 North Caoxi Road


Văn Phòng từ CNY98.00 - CNY135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

331 North Caoxi Road


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1018 Changning Road


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

399 Kaixuan Road


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY117.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

No. 199 Kaibin Road


Văn Phòng từ CNY46.00 - CNY58.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

567 Lan Gao Road


Văn Phòng từ CNY64.00 - CNY89.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

8 Xingyi Road


Văn Phòng từ CNY109.00 - CNY137.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

333 Songhu Road


Văn Phòng từ CNY72.00 - CNY98.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

888 Bibo Road


Văn Phòng từ CNY71.00 - CNY89.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

3 Jinke Road


Văn Phòng từ CNY96.00 - CNY132.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

29 Suhong Road


Văn Phòng từ CNY98.00 - CNY135.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

89 Jilong Road


Văn Phòng từ CNY51.00 - CNY71.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shanghai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280