Trung tâm không gian văn phòng tại Shanghai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

268 Xizang Zhong Road


Văn Phòng từ CNY110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

168 Middle Xizang Road


Văn Phòng từ CNY90.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

21 Huanghe Road


Văn Phòng từ CNY70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

168 Hubin Road


Văn Phòng từ CNY150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

222 Yan'an Road East


Văn Phòng từ CNY100.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

No. 569 South Xizang Road


Văn Phòng từ CNY70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

968 West Beijing Road


Văn Phòng từ CNY110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1266 West Nanjing Road


Văn Phòng từ CNY110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1376 Nanjing Road West


Văn Phòng từ CNY100.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

999 Middle Huaihai Road


Văn Phòng từ CNY130.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1045 Middle Huihai Road


Văn Phòng từ CNY80.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

568 Hengfeng Road


Văn Phòng từ CNY80.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1788 Nanjing West Road


Văn Phòng từ CNY100.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

501 Middle Yincheng Road


Văn Phòng từ CNY110.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

88 Shi Ji Avenue


Văn Phòng từ CNY100.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1000 Lujiazui Ring Road


Văn Phòng từ CNY120.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

588 Dalian Road


Văn Phòng từ CNY60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

1229 Century Avenue


Văn Phòng từ CNY110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

3 Hongqiao Road


Văn Phòng từ CNY130.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

331 North Caoxi Road


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

331 North Caoxi Road


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


Văn Phòng từ CNY80.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

No. 199 Kaibin Road


Văn Phòng từ CNY70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

399 Kaixuan Road


Văn Phòng từ CNY80.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

567 Lan Gao Road


Văn Phòng từ CNY70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

8 Xingyi Road


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

333 Songhu Road


Văn Phòng từ CNY70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

#489, Zhengli Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

888 Bibo Road


Văn Phòng từ CNY70.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

3 Jinke Road


Văn Phòng từ CNY80.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

29 Suhong Road


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shanghai

89 Jilong Road


Văn Phòng từ CNY40.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shanghai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195