Trung tâm không gian văn phòng tại Shenzhen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

23/F, New World Centre


Văn Phòng từ CNY126.00 - CNY173.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Level 26


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

14/F Times Financial Centre


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

85th Floor, Ping An Finance Centre


Văn Phòng từ CNY211.00 - CNY290.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

3/F, Shenzhen Galaxy Centre


Văn Phòng từ CNY192.00 - CNY264.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

44/F, NEO Tower A


Văn Phòng từ CNY126.00 - CNY173.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

55/F, Shun Hing Square


Văn Phòng từ CNY126.00 - CNY157.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

35/F Panglin Plaza


Văn Phòng từ CNY84.00 - CNY105.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

15/F, A8 Building


Văn Phòng từ CNY84.00 - CNY115.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

7/F, Tower A, No.88 First Haide Road


Văn Phòng từ CNY94.00 - CNY129.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

3/F, New Times Plaza


Văn Phòng từ CNY84.00 - CNY105.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Unit 1615-20, Level 16, Tower II, Grand Century Place


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

16F & 17F, 700 Nathan Road


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Unit 01, 82/F International Commerce Centre


Văn Phòng từ HK$361.00 - HK$496.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Room 1202A 1203-05A


Văn Phòng từ HK$361.00 - HK$496.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Unit 1001, 10/F, Mira Place Tower A


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

10/F, Wharf T&T Centre


Văn Phòng từ HK$258.00 - HK$355.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Sun House


Văn Phòng từ HK$258.00 - HK$355.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

11F, 12F & Roof Floor


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza


Văn Phòng từ HK$258.00 - HK$355.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

66/F, The Center


Văn Phòng từ HK$361.00 - HK$496.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Unit 3210-18, 32/F, Tower 1


Văn Phòng từ HK$159.00 - HK$219.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

6/F, 12/F & 15/F 100 QRC


Văn Phòng từ HK$258.00 - HK$323.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

30/F & 31/F, Entertainment Building


Văn Phòng từ HK$258.00 - HK$355.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

28/F., AIA Central


Văn Phòng từ HK$361.00 - HK$496.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

35/F, Central Plaza


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Unit 1201-5, China Resources Building


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

200 Hennessy Road


Văn Phòng từ HK$258.00 - HK$355.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

51/F, Hopewell Centre


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$260.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

26th Floor, Chubb Tower


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

45/F, The Lee Gardens


Văn Phòng từ HK$258.00 - HK$355.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

4/F, 5/F, 6/F, 20/F, 21/F, Lee Garden 3


Văn Phòng từ HK$361.00 - HK$496.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

Unit 2402-07, 24th Floor, Berkshire House


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shenzhen

2F, 25-27F


Văn Phòng từ HK$159.00 - HK$219.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shenzhen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280