Trung tâm không gian văn phòng tại Bogota

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

90th Street No. 16


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Building QBO Parque 93


Văn Phòng từ COP 28.400,00 - COP 39.000,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

17th Floor Tierra Firme Tower


Văn Phòng từ COP 28.400,00 - COP 39.000,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Teleport Business Park


Văn Phòng từ COP 20.600,00 - COP 28.300,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 18 No.86A-14


Văn Phòng từ COP 16.700,00 - COP 22.900,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Street 100


Văn Phòng từ COP 20.600,00 - COP 28.300,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Floors 4 and 5, Urban Plaza Building


Văn Phòng từ COP 34.100,00 - COP 46.800,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 100 No 7-33


Văn Phòng từ COP 28.400,00 - COP 39.000,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 11 No. 79 - 66


Văn Phòng từ COP 34.100,00 - COP 46.800,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

05th Floor Chile Avenue Tower A


Văn Phòng từ COP 34.100,00 - COP 42.600,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B


Văn Phòng từ COP 28.400,00 - COP 39.000,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Street 26, #102-20 Suite 301


Văn Phòng từ COP 20.600,00 - COP 28.300,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bogota.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280