Trung tâm không gian văn phòng tại Bogota

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Building QBO Parque 93


Văn Phòng từ COP 31.200 - COP 42.900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 9 N°115-06/30


Văn Phòng từ COP 25.500 - COP 35.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 113 No. 7 - 21 . Torre A. Piso 11


Văn Phòng từ COP 19.500 - COP 26.800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 18 No. 86a - 14


Văn Phòng từ COP 15.800 - COP 21.800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Street 100


Văn Phòng từ COP 19.500 - COP 26.800
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

90 Street No. 11- 13


Văn Phòng từ COP 35.800 - COP 49.100
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 100 No 7-33


Văn Phòng từ COP 25.500 - COP 35.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 11 No. 79 - 66


Văn Phòng từ COP 39.400 - COP 54.200
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B


Văn Phòng từ COP 26.800 - COP 36.900
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 7 No 71 – 21


Văn Phòng từ COP 26.800 - COP 33.500
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 26 No. 102 - 20


Văn Phòng từ COP 19.500 - COP 26.800

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bogota.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280