Trung tâm không gian văn phòng tại Bogota

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B


Văn Phòng từ COP 25.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 7 No 71 – 21


Văn Phòng từ COP 25.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 11 No. 79 - 66


Văn Phòng từ COP 34.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 18 No. 86a - 14


Văn Phòng từ COP 14.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

90 Street No. 11- 13


Văn Phòng từ COP 25.000
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

QBO

Building QBO Parque 93


Văn Phòng từ COP 29.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Street 100


Văn Phòng từ COP 17.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 100 No 7-33


Văn Phòng từ COP 22.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 26 No. 102 - 20


Văn Phòng từ COP 18.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 113 No. 7 - 21 . Torre A. Piso 11


Văn Phòng từ COP 18.000
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 9 N°115-06/30


Văn Phòng từ COP 24.000

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bogota.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195