Trung tâm không gian văn phòng tại Bogota

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Building QBO Parque 93


Văn Phòng từ COP 31.200,00 - COP 42.900,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 9 N°115-06/30


Văn Phòng từ COP 27.000,00 - COP 37.100,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 113 No. 7 - 21 . Torre A. Piso 11


Văn Phòng từ COP 19.500,00 - COP 26.800,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 18 No. 86a - 14


Văn Phòng từ COP 15.800,00 - COP 21.800,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Street 100


Văn Phòng từ COP 19.500,00 - COP 26.800,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

90 Street No. 11- 13


Văn Phòng từ COP 34.100,00 - COP 46.800,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Calle 100 No 7-33


Văn Phòng từ COP 25.500,00 - COP 35.000,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 11 No. 79 - 66


Văn Phòng từ COP 35.800,00 - COP 49.100,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 7 No. 71 – 21, Torre B


Văn Phòng từ COP 26.800,00 - COP 36.900,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 7 No 71 – 21


Văn Phòng từ COP 26.800,00 - COP 33.500,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bogota

Carrera 26 No. 102 - 20


Văn Phòng từ COP 19.500,00 - COP 26.800,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bogota.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280