Trung tâm không gian văn phòng tại Ballerup

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Lautruphøj 1-3


Văn Phòng từ DKK 63,00 - DKK 86,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Herstedoestervej 27-29, unit A


Văn Phòng từ DKK 44,00 - DKK 60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Automatikvej 1


Văn Phòng từ DKK 55,00 - DKK 60,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Business Centre Lyngby Hovedgade


Văn Phòng từ DKK 120,00 - DKK 132,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Ny Carlsberg Vej 82


Văn Phòng từ DKK 92,00 - DKK 126,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Business Centre Nord


Văn Phòng từ DKK 63,00 - DKK 86,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Regus Business Centre Strandvejen


Văn Phòng từ DKK 120,00 - DKK 132,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Gammel Kongevej 1


Văn Phòng từ DKK 78,00 - DKK 107,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Tuborg Boulevard 12


Văn Phòng từ DKK 96,00 - DKK 132,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


Văn Phòng từ DKK 63,00 - DKK 86,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Business Centre Raadhuspladsen


Văn Phòng từ DKK 87,00 - DKK 119,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Larsbjornsstraede 3


Văn Phòng từ DKK 63,00 - DKK 86,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Langebrogade 5


Văn Phòng từ DKK 63,00 - DKK 86,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Havnegade 39


Văn Phòng từ DKK 120,00 - DKK 132,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


Văn Phòng từ DKK 78,00 - DKK 107,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Business Centre Winghouse


Văn Phòng từ DKK 108,00 - DKK 119,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ballerup

Regus Express Arrivals Lounge


Văn Phòng từ DKK 87,00 - DKK 119,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ballerup.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280