Trung tâm không gian văn phòng tại Copenhagen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Business Centre Raadhuspladsen


Văn Phòng từ DKK 70,00 - DKK 96,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Larsbjornsstraede 3


Văn Phòng từ DKK 70,00 - DKK 96,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Gammel Kongevej 1


Văn Phòng từ DKK 70,00 - DKK 96,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


Văn Phòng từ DKK 70,00 - DKK 96,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Langebrogade 5


Văn Phòng từ DKK 57,00 - DKK 78,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Havnegade 39


Văn Phòng từ DKK 88,00 - DKK 96,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Ny Carlsberg Vej 80


Văn Phòng từ DKK 83,00 - DKK 114,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Business Centre Nord


Văn Phòng từ DKK 51,00 - DKK 70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Business Centre Winghouse


Văn Phòng từ DKK 71,00 - DKK 78,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


Văn Phòng từ DKK 70,00 - DKK 96,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Tuborg Boulevard 12


Văn Phòng từ DKK 91,00 - DKK 125,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Regus Business Centre Strandvejen


Văn Phòng từ DKK 103,00 - DKK 114,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Regus Express Arrivals Lounge


Văn Phòng từ DKK 91,00 - DKK 125,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Automatikvej 1


Văn Phòng từ DKK 50,00 - DKK 54,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Business Centre Lyngby Hovedgade


Văn Phòng từ DKK 114,00 - DKK 125,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Herstedoestervej 27-29, unit A


Văn Phòng từ DKK 40,00 - DKK 54,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Copenhagen

Lautruphøj 1-3


Văn Phòng từ DKK 57,00 - DKK 78,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Copenhagen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280