Trung tâm không gian văn phòng tại Hellerup

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Regus Business Centre Strandvejen


Văn Phòng từ 97,00 DKK - 106,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Tuborg Boulevard 12


Văn Phòng từ 105,00 DKK - 144,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Nord


Văn Phòng từ 38,00 DKK - 53,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Automatikvej 1


Văn Phòng từ 44,00 DKK - 48,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


Văn Phòng từ 66,00 DKK - 91,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Lyngby Hovedgade


Văn Phòng từ 85,00 DKK - 93,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Havnegade 39


Văn Phòng từ 81,00 DKK - 89,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Raadhuspladsen


Văn Phòng từ 60,00 DKK - 83,00 DKK
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Gammel Kongevej 1


Văn Phòng từ 66,00 DKK - 91,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Ny Carlsberg Vej 80


Văn Phòng từ 90,00 DKK - 124,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Lautruphøj 1-3


Văn Phòng từ 44,00 DKK - 60,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Winghouse


Văn Phòng từ 78,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


Văn Phòng từ 57,00 DKK - 78,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Regus Express Arrivals Lounge


Văn Phòng từ 87,00 DKK - 96,00 DKK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Herstedoestervej 27-29, unit A


Văn Phòng từ 37,00 DKK - 51,00 DKK

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hellerup.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280