Trung tâm không gian văn phòng tại Hellerup

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Regus Business Centre Strandvejen


Văn Phòng từ DKK 93,00 - DKK 102,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Tuborg Boulevard 12


Văn Phòng từ DKK 105,00 - DKK 144,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Nord


Văn Phòng từ DKK 51,00 - DKK 70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Automatikvej 1


Văn Phòng từ DKK 57,00 - DKK 63,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


Văn Phòng từ DKK 74,00 - DKK 102,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Lyngby Hovedgade


Văn Phòng từ DKK 97,00 - DKK 106,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Larsbjornsstraede 3


Văn Phòng từ DKK 65,00 - DKK 90,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Havnegade 39


Văn Phòng từ DKK 81,00 - DKK 90,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Raadhuspladsen


Văn Phòng từ DKK 65,00 - DKK 90,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Gammel Kongevej 1


Văn Phòng từ DKK 65,00 - DKK 90,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Langebrogade 5


Văn Phòng từ DKK 57,00 - DKK 78,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Ny Carlsberg Vej 80


Văn Phòng từ DKK 74,00 - DKK 102,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Lautruphøj 1-3


Văn Phòng từ DKK 51,00 - DKK 70,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Business Centre Winghouse


Văn Phòng từ DKK 71,00 - DKK 78,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


Văn Phòng từ DKK 67,00 - DKK 92,00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Regus Express Arrivals Lounge


Văn Phòng từ DKK 82,00 - DKK 113,00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hellerup

Herstedoestervej 27-29, unit A


Văn Phòng từ DKK 46,00 - DKK 63,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hellerup.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280