Trung tâm không gian văn phòng tại New Cairo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

3rd & 4th Floors, Green Tower


Văn Phòng từ $ 8.60 - $ 11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

1st Floor, Red-Con Building


Văn Phòng từ $ 10.80 - $ 14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

47 Office Building


Văn Phòng từ $ 8.60 - $ 11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

Raya Offices (land No. 133)


Văn Phòng từ $ 8.60 - $ 11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

22, Kamal El-Din Hussein St


Văn Phòng từ $ 8.60 - $ 11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

Namaa Building 5th floor


Văn Phòng từ $ 6.10 - $ 7.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

Road 18, Sarayat El Maadi


Văn Phòng từ $ 7.70 - $ 10.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

Cornich El Nile, Ramelt Beaulac


Văn Phòng từ $ 7.70 - $ 10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Cairo

Plot 31 El Sheikh Zayed


Văn Phòng từ $ 6.10 - $ 8.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Cairo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280